Sollicitatiestress

 

Uit: Column Amigoe’s weekendbijlage Napa; 17-02-18; www.amigoe.com

Het was fijn wakker worden een paar weken geleden: een berichtje van een trouwe coachee, met de mededeling dat ze zojuist was aangenomen voor een nieuwe baan. Ze was dolblij, en wilde me perse laten delen in haar vreugde.

Van dat soort berichten, en van het feit dat coachees de moeite nemen om je te informeren op –voor hun- belangrijke momenten, kan ik inderdaad heel blij worden.

In het specifieke geval van sollicitaties komt er altijd een belangrijke factor bij. Als coach sta je natuurlijk altijd aan de zijlijn. Je vraagt, spiegelt, luistert, vraagt door en je duwt soms een beetje, maar de coachee moet uiteindelijk toch zelf de prestatie leveren. Bij sollicitaties is er de extra spannende ‘redt ie het of redt ie het niet’ factor.  Tijdens gesprekken, workshops en trainingen op het gebied van solliciteren en alles wat daarmee samenhangt, leef je als coach mee. Je probeert de coachee zo goed mogelijk te ondersteunen en zo door die spannende fase van sollicitatiestress heen te loodsen.

Maar bij solliciaties spelen altijd een aantal externe factoren mee, zoals: sfeer, gezelschap & samenstelling, het momentum, welzijn van de coachee, mate van concurrentie en moeilijkheidsgraad van de vraagstelling, en….de factor geluk. Dus: enig realiteitsbesef van de coachee is van groot belang. Het kan lukken, maar…het kan ook niet doorgaan.

Dus bij sollicitatie-coaching is het vergroten van de realiteitszin voor enkelen belangrijk. Voor anderen is juist het vergroten van het optimisme belangrijk. Er worden weliswaar dagelijks mensen afgewezen, maar immers ook dagelijks mensen aangenomen! En er komt een keer dat het gaat lukken.

In gevallen waarbij de coachee in principe aan de meeste vacature-of functie eisen voldoet, maar desondanks last heeft van onvoldoende zelfvertrouwen, veel zenuwen en/of faalangst, ligt de focus van de coaching op: vergroten van het zelfvertrouwen, waardoor het geloof in eigen kunnen stijgt, en de zenuwen automatisch minder worden. Hierdoor wordt de angst om te falen ook kleiner. In gevallen van extreme zenuwen en angst, wil ik nog weleens ontspannings-of ademhalingsoefeningen aanleren. Ook verwijs ik solliciatie- coachees de laatste tijd vaak door naar de volgende website: www.wetalent.nl. Hierop staat een zeer goed artikel voor het vinden van het antwoord op de cruciale vraag’bij sollicitatiegesprekken: ‘Waarom moeten we jou aannemen voor deze functie?’’. Dit artikel geeft, na beantwoording van de deelvragen, een zeer goede indicatie van wat jij waard bent, en wat jouw eigen unieke kwaliteiten en eigenschappen zijn. Opdat je niet vervalt in de standaard-antwoorden die velen al geven, over algemene kwaliteiten, werkervaringen en diploma’s. Algemeenheden als ‘goede teamplayer’, ‘veel ervaring’, ‘harde werker’, ‘bijna nooit ziek’.  Een toekomstige werkgever wil weten wat jou jou maakt, wie ze in huis nemen en waardoor jij boven de anderen uitspringt.

Met diverse coachees heb ik deze doorvraag-oefening uit het artikel gedaan, en het geeft ze na afloop vaak meer zekerheid. Het is ook fijn om te weten wat je zoal waard bent, en wat je eigenlijk allemaal al ‘in huis hebt’ aan kwaliteiten en eigenheid. Vaak veel meer dan je zelf denkt!

Tijdens het sollicitatiegesprek, is -naast goede voorbereiding- de sfeer, het gezelschap, en een goede afstemming op  zowel de functie-inhoud als de organisatie, van groot belang. En verder speelt dus de factor ‘Geluk’ een heel grote rol.

Wanneer er, na een spannende periode van wachten, hopen en bidden een uitslag komt, dan kan die negatief zijn. In dat geval is het voor de solliciterende coachee -uitzonderingen daargelaten- haast altijd een grote teleurstelling. Neem de tijd om die te verwerken, maar bedenk ook: jij wordt niet als persoon afgewezen. Je wordt afgewezen als kandidaat voor een baan. Probeer dat onderscheid altijd tijdig te maken, zodat je niet teveel gaat twijfelen aan jezelf. Dat is niet goed voor een volgende solliciatie, maar zeker ook niet voor je zelfvertrouwen.

Uiteraard kan het ook allemaal heel positief uitpakken; je krijgt de baan. In dat geval veranderd er veel, moet je dingen gaan regelen, en begin je je voor te bereiden op een nieuwe fase in je leven. Ook dan blijft realisteitszin essentieel, dus bedenk vantevoren goed: er bestaan geen 100% droombanen, en alle begin is moeilijk en  intensief. Geef jezelf de tijd om te wennen aan de nieuwe baan en werkomgeving, en de ruimte om vragen te stellen en -heel belangrijk- fouten te mogen maken.

Wanneer je in staat bent om dit allemaal te bedenken en -in woord en daad- voor jezelf te relativeren, dan ben je er klaar voor, en wacht je een mooie, nieuwe uitdaging. Een kans, die alle sollicitatiestress alsnog de moeite waard maakt!

Waardering

Uit: Column Amigoe’s weekendbijlage Napa; 20-01-18; www.amigoe.com

Laten we het nieuwe jaar eens goed beginnen. Laten we eens tegen elkaar uitspreken, wat we leuk vinden aan elkaar. Wat we mooi vinden aan de ander. Waarmee de ander ons blij heeft gemaakt, of geholpen. Wat iemand voor goeds gepresteerd heeft. Oftewel: Spreek je waardering uit!

Wanneer ik bij bedrijven coachees kom bezoeken, die kampen met werkgerelateerde motivatieproblemen, dan kun je erop wachten: Vroeger of later komt naar boven, dat betreffende medewerker zich niet of nauwelijks gewaardeerd voelt. Ze missen een welgemeend complimentje, een teken van bevestiging dat ze goed bezig zijn.

Veel managers die zich jarenlang met hart en ziel inzetten voor hun teams, voelen zich soms na een tijd teleurgesteld, of verbitterd. Waarom? Niet zelden vanwege een gebrek aan waardering. Er wordt -door medewerkers zowel als de directie- veel als vanzelfsprekend gezien, want ‘het is toch logisch dat een manager altijd overuren maakt, en net iets harder werkt dan de rest’? En dus komt er zelden een schouderklopje, of een andere blijk van waardering voor zijn of haar grote inzet.

Ook in huwelijken gaat er veel mis naar aanleiding van gevoelens van onderwaardering. In het engels hebben ze daar een mooie uitdrukking voor: To take things for granted. Heel veel echtelieden hebben het gevoel dat de ander ze niet wezenlijk meer ziet; wat hun werkelijke waarde en bijdrage aan het huwelijk of gezin is. Ook bij kinderen zie je, dat ze hevig teleurgesteld -en soms gedemotiveerd- raken, wanneer ze nooit eens van de juf horen, dat hun tekening mooi was, dat het fijn is om ze weer te zien, of dat ze altijd zo vriendelijk zijn voor anderen.

Nadat ik een tijdlang bij bedrijven had gecoacht en getraind, begon het me op te vallen dat medewerkers op mijn vraag ‘wat motiveert je nou het allermeest?’ heel vaak anders antwoordden dan ik vantevoren gedacht had. Namelijk meestal niet met ‘mijn salaris’. Of ‘meer verdienen’. Meestal lagen de antwoorden in de sfeer van ‘meer autonomie’, zoals zelfstandig beslissingen mogen nemen, of de eigen werkzaamheden,- of werktijden in mogen delen. Of ‘meer verantwoordelijkheden’. Men wil de kans krijgen om een grotere uitdaging aan te mogen gaan, bijv. middels een promotie of taakuitbreiding. En wat opvallend vaak genoemd werd: ‘de waardering van mijn klant/baas/collegas/team/gezin/de organisatie’. Kortom: waardering van anderen in de naaste omgeving is een grote bron van motivatie voor vele werknemers.

Mijn subjectieve bevindingen worden ondersteund  door prof. dr. Rob Blomme van de Open Universiteit van Heerlen. Hij stelde in zijn recente inaugurele rede (maart 2017), dat er gezonde werknemers ontstaan, dankzij respect en waardering op de werkvloer. ‘Mensen ontlenen een groot deel van hun zelfrespect, identiteit en waarde aan het werken bij een organisatie’, stelt hij. Dus zo vreemd is het niet dat mensen tijdens het werk behoefte hebben aan wat meer waardering. Uit onderzoeken door de jaren heen blijkt dan ook, dat het gevoel gezien en gehoord te worden, van zeer grote waarde is voor het welbevinden van werknemers, en dus voor de inzet en -uiteindelijk- de resultaten.

Toch zie je keer op keer dat een schouderklopje, of een oprecht bedankje voor getoonde inzet, vaak ontbreekt. In plaats daarvan blijft de nadruk nog te vaak liggen op wat er mis gaat, en op zaken als output, presteren, rendement en winst. Zoals in de schoolklas, waar telkens dezelfde kinderen worden geprezen en beloond vanwege hun hoge cijfers, terwijl het kind dat extra hard z’n best doet -naar aanleiding van bijvoorbeeld leerproblemen- het jaar over moet doen, of dagelijks naar bijles moet.

Ook in de literatuur word de kracht van waardering nog eens benadrukt; ‘Het Groot Complimentenboek’ van F. van Marwijk en H. Poortvliet (juli 2017) is daar een mooi voorbeeld van. Dit boek beschrijft, hoeveel leuker het leven wordt als je leert om structureel complimenten te geven, en oog te hebben voor de positieve aspecten van anderen.

Het is belangrijk te vermelden, dat het niet gaat om buitensporig waarderen en bevestigen, zodat mensen op den duur alleen nog maar kunnen functioneren wanneer ze een compliment of extra bonus hebben gekregen. Mensen -groot en klein- die veelvuldig overgewaardeerd worden, worden niet zelden afhankelijk van bevestiging van buitenaf, en leren niet voldoende om op zichzelf te vertrouwen. Welnee, het gaat om het geven van welgemeende blijken van waardering, met een bepaalde regelmaat. Niet alleen tijdens beoordelingssituaties, en niet alleen aan de top-presteerders of de lievelingen. Aan iedereen.

Het is echter algemeen bekend, dat zoiets als complimenten geven voornamelijk gedaan wordt, door mensen die reeds voldoende zelfvertrouwen,- en een positief zelfbeeld hebben. Dat is dus wel een eerste vereiste om toe te kunnen werken naar een samenleving, waarin het uitten van waardering een prominente plaats toebedeeld krijgt. Een waardevol boek hierover is ‘The Unvalued Self’ (of ‘De Kracht van Zelfwaardering’), van E. Aron (augustus 2009).

Is dat nu geen mooi uitgangspunt voor het nieuwe jaar? Elkaar thuis, op scholen en op de werkplek vaker een welgemeend compliment of schouderklopje geven, zonder er iets voor terug te verwachten. Gewoon, om de ander te laten weten dat ie gezien, gehoord en dus gewaardeerd wordt. Daar worden we gezonder van, en gelukkiger, en dat stralen we vervolgens ook naar onze omgeving uit.

Dus bij deze: een heel gelukkig, gezond en waardevol 2018 gewenst, mooi mens!

Happy Endings

Uit: Column Amigoe’s weekendbijlage Napa; 09-12-17; www.amigoe.com

Velen houden van sprookjes waarin het Goede het Kwade overwint. Anderen smullen van Rom-coms waarbij ‘ze’ elkaar op het laatst in de armen sluiten. En massa’s mensen houden van programma’s met een ‘suprise!’ -element, waarbij alles ineens weer goed komt.
Kortom: iedereen houdt van Happy Endings!

Vooral in de Decembermaand stromen de holiday-en kerstfilms binnen, stuk voor stuk met een Happy End. Gelukkig vallen er ook veel Happy End-verhalen te vertellen vanuit de coachingspraktijk.

Zoals de coachee die zich na jaren van heel veel bedenkingen, wederszijds overspel en moedeloosheid   weer -duurzaam- verzoende met haar echtgenoot.
Of zoals de dochter uit het vorige verhaal, die zich na lange tijd weer verzoende met haar biologische vader, die haar ooit in de steek liet. En die de macht over haar leven terugnam.
En wat te denken van de coachee die zich altijd enigskind had gewaand, maar die onlangs met zijn halfbroer en halfzus in contact is gekomen én gebleven…

Maar de ‘eind goed, al goed’ die mij het meest bij is gebleven, is die van een dame op leeftijd, die al 20 jr bij hetzelfde bedrijf werkte. Ze was zó gedemotiveerd geraakt door het werken op een afdeling voor klantenservice, dat ze meer en meer gezondheidsklachten kreeg. Tot op het punt dat ze om de week éen of twee dagen ziek was, met een skyhigh ziekteverzuim tot gevolg. Alsmede overbelaste en zwaar gefrustreerde naaste collega’s, en een HR afdeling en Front Office-manager die zich geen raad meer met haar wisten.
Toch werd ze niet ontslagen. En na korte tijd met haar te werken, begreep ik waarom.

Deze dame was tevens een warme, kritische, eigenzinnige, en humoristische vrouw die door haar weigering om zich te conformeren aan roddel, kuddegedag en kompinchi (vriendjespolitiek) vaak alleen stond.
Ze  had al heel veel taken vervuld binnen het -relatief jonge- bedrijf; voorheen altijd naar tevredenheid. In de kern was ze juist heel goed met klanten en collega’s, maar door haar groeiende frustratie over de inefficiënte afdelingsorganisatie, de toenemende werkdruk en daarnaast een toenemend aantal  veeleisende klanten, kon ze de lol van het werk niet meer inzien. Ze gaf de moed op, kreeg steeds meer gezondheids- en psychische klachten, maar hakte geen knopen door. Ze zweeg waar ze eerder haar stem liet horen. Zo legde ze -onbewust- de verantwoordelijkheid voor haar misère en toekomst bij het bedrijf.
Naar gaandeweg bleek, kwam dat ook door een fikse depressie in combinatie met overspannenheid en een grote drang naar zekerheid.  Deze zaken leken haar welhaast handelingsonbekwaam te maken. Welhaast, want er bleek diep vanbinnen nog net genoeg spirit en vechtlust over te zijn, voor een grote verandering.

Gelukkig liet deze dame al aan het begin van het coachingstraject zien dat ze open stond voor zelfreflectie en groei. Ze zag in dat ze zelf in actie moest komen, en bereid moest zijn om enkele zekerheden op te geven, wilde ze langdurige arbeidsongeschiktheid en ontslag voorkomen.

Tijdens de sessies werd er gelachen en gehuild, met collega’s gesproken, gewerkt aan motivatie, en getracht de bestaande situatie te verbeteren. Dat hielp. Eventjes. Want na een vakantieperiode verviel de dame weer terug in hetzelfde gedrag, ook omdat cruciale personen in haar afdelingsomgeving niet meeveranderden. Ze kwam weer alleen te staan, de manager kwam z’n beloften niet na, en ik zag hoe haar motivatie weer begon af te nemen. De afdeling werd een zogenaamde ‘toxic environment’ voor de dame, en op dat moment leek een Happy End alles behalve waarschijnlijk.

Echter, het bedrijf was zeer positief verrast door haar getoonde inzet en doorzettingsvermogen, en de dame, de HR afdeling en ik gingen in gesprek. Het bedrijf bood haar vervolgens aanvullende hulp aan, en….overplaatsing! Geen afscheid van de organisatie, maar een andere afdeling om een projecttaak te gaan vervullen. Dat was mijns insziens een groots gebaar, maar tevens een risico.

De dame was erg dankbaar voor deze kans, en voor de grote inzet van de organisatie die zij voor haar gevoel zo vaak in de steek had gelaten. Ze worstelde nog wel even met het tijdelijke karakter van de nieuwe uitdaging. Maar na een confronterend coachingsgesprek, en een goede onderhandeling over de projectduur, besloot de dame -enigszins angstig maar ook hoopvol- om de nieuwe uitdaging op de nieuwe afdeling aan te gaan. Wat gebeurde was vergelijkbaar met een klein wondertje, zoals je dat normaal gesproken alleen in films ziet: de nieuwe afdeling was dolblij met haar, ondanks de vooroordelen die er over haar heersten. Ze greep haar kans met beide handen aan, en werkte keihard. Ik kreeg, in de sessies die daarop volgden, een andere vrouw tegenover me. Een gelukkige vrouw die straalde, kleurrijke kleding droeg, en weer met warmte, humor en trots over de organisatie sprak.

Jaren verstreken, en ik ontving plots een appje van m’n voormalige coachee. Kippenvel had ik tijdens het lezen ervan. De projectbaan was omgezet in een vast contract, ze had nauwelijks nog gezondheidsklachten en haar leven was weer op orde. Ze bedankte mij uitvoerig voor m’n inzet. Ik bedankte haar; she just made my day…

Ik wens iedereen een Happy End van 2017 toe, zodat 2018 weer opgeruimd, fris en hoopvol kan beginnen!

Niki blogt

50 shades of Black

  Uit: Column Amigoe’s weekendbijlage Napa; 17-03-18; www.amigoe.com Het is alweer jaren geleden dat hij zich bij de coachingspraktijk aanmeldde; een rustige, gemoedelijke Nederlandse jongen. Hij bekeek het leven met... Lees verder →