Lief

Uit: Column Amigoe’s weekendbijlage Napa; 15-12-18; www.amigoe.com

Dit is een column voor Lieve Mensen. Dat leek me wel een mooi thema voor deze Eindejaarsperiode. Een periode van liefde voor je familie, liefdevolle kerst-wensen, je omringen met geliefden, je liefje mee uitnemen. Lief.

Want nu meer dan ooit, zou ik als coach en mens ‘lief’ terug willen in de mode. Lief als lifestyle, als basishouding van de mens. Maar wat voor soort mensen zijn dat dan?

People who care. Mensen die spontaan groeten op straat, die zomaar vriendelijk naar je glimlachen, en die de ander nog laten uitspreken. Mensen die voor een zwangere of oudere opstaan in de bus, die begrip tonen voor de medemens die het moeilijk heeft. Van die mensen die empathisch reageren wanneer je je rot voelt, en die nog ‘sorry’ zeggen als ze tegen je oplopen in de supermarkt. Mensen die kinderen serieus nemen, mensen die anderen welgemeende, spontane complimentjes geven. Mensen die liefde geven aan dieren. Mensen ook, die niet meteen klaarstaan met een oordeel, maar in plaats daarvan echt naar je luisteren.

In de coachingpraktijk komt het thema vaak terug. Veel van de coachees snakken gewoon naar dat soort mensen in een vaak harde wereld die geteisterd wordt door een overkill aan zinloos geweld, agressie, intolerantie, prikkels, machtsvertoon, haat, hokjesgeest en afstandelijkheid.

Er komen steeds meer mensen naar 3C die coaching nodig hebben, want hun omgeving vind hen ‘te soft’, ‘te lief’, en ‘te gevoelig’. En vinden dat ze ‘harder’, ‘strenger’ en ‘assertiever’ moeten worden. Of ik ze alsjeblieft kan helpen om toch maar vooral ‘gewoon, zoals de rest’ te worden. Dan vraag ik mij af wie er nou eigenlijk coaching nodig heeft: de mensen die zich hebben aangepast aan de harde maatstaven van de hedendaagse maatschappij, of de mensen die ‘te licht bevonden’ worden?

Er was onlangs een coachee die liet weten na iedere verbroken relatie een geluksmeditatie te doen voor zijn ex-geliefden. Om ze geluk en liefde op hun verdere pad te wensen. Ookal hadden ze hem soms diep gekwetst. Vrienden en familie verklaarden hem voor gek. Maar hij wilde niet met haat in zijn hart blijven lopen; lering trekken, vergeven en altijd liefde-en respectvol blijven. Dat was zijn leerzame devies.

Er was lang geleden een coachee die ondanks haar diepe echtscheidingsleed toch altijd tijd wist vrij te maken voor haar vrijwilligerswerk. Ze hielp kinderen de natuur te ontdekken en koesteren. Ze verzorgde zieken. Ving zwerfdieren op. Desgevraagd gaf ze aan dat ze dat deed omdat het haar een goed gevoel gaf, en omdat ze zich ervan bewust was dat anderen het soms nog veel moeilijker hadden dan zij. Zo hielp ze zichzelf én de ander. Liefhebbend en zorgzaam.

En dan was er nog de coachee die na haar burnout besloot om haar verjaardag eens heel anders te vieren. Ze nodigde intieme vrienden uit en, in plaats van om cadeautjes te vragen, schonk ze hen een cadeau in de vorm van zelfbedachte spelletjes; de heerlijkste gerechten waarvoor ze lang in de keuken had gestaan; en voor ieder van hen persoonlijk een zelfgemaakt gedicht met illustratie. En dat allemaal om hen te bedanken voor hun steun in haar -gewonnen- strijd tegen het opbranden.

Op socia media zijn iedere dag clips uit de hele wereld te vinden van liefdevolle mensen die een mooi gebaar maken naar zwervers, ouderen, kinderen, dieren, vluchtelingen. Deze mensen kennen wij niet, maar we ‘liken’ en delen het massaal. Omdat we hen bewonderen. En omdat we door hen geraakt zijn, en ons even met hen verbonden willen voelen.

Maar waarom -terwijl iedereen alle eerdergenoemde liefdevolle, genereuze gebaren waardeert- heerst er dan toch nog altijd een mentaliteit en sfeer van ‘be fierce, be tough’, ‘niemand kan me iets maken’, ‘only God can judge me’, ‘always be strong and independant’, ‘never show your weaknesses’, ‘een ware leider is een strenge leider ’, ‘Ikke ike ikke en de rest kan stikken’ etc. En waarom wordt zachtaardigheid of kwetbaarheid zo vaak verward met zwakte?

Tja…Begrippen als trouw, loyaal, toegewijd, (zacht-)aardig en lief zijn natuurlijk allesbehalve cool…Maar ‘cool’ is overrated. Cool is aan modegrillen onderhevig, waar Lief tijdloos is. Van anderen vinden we de kwetsbare eerlijkheid vaak mooi en ontroerend, maar zelf zetten we nog vaak ons stoere, onaantastbare masker op; ‘Met mij is alles goed hoor, alles is onder controle’. We verbergen angstvallig onze tranen, onze woede, onze angsten, en imperfecties.

Dus leer ik graag van het voorbeeld van mijn lieve coachees, en meen dat het tijd is voor een nieuw geluid: Lief zijn; het mag weer! Laten we van Lief de nieuwste modekleur, de coolste gadget, de ultieme app, de most trendy popsong maken.  Lets find love in a hopeless place. Zodat we dat straks allemaal uit volle borst met zangeres Rihanna kunnen meezingen. In de sneks, op het Brionplein, in de straten, op het strand, en aan de Kerst-of Nieuwjaarstafel. Let’s find love in ourselves and others. Opdat de wereld in 2019 weer een stukkie mooier -and a  lot less hopeless- wordt.

Happy Loving Holidays and a Happy Newyear!

Angstcultuur binnen organisaties

Uit: Column Amigoe’s weekendbijlage Napa; 03-11-18; www.amigoe.com

Een cultuur gebaseerd op angst… In het (onderzoeks-)boek De Cultuur van Angst uit 2003 beschrijven Valdemar Marcha en Paul Verweel al uitvoerig de angstcultuur op nos dushi Korsou. Een cultuur die al heel lang geleden onder invloed van de slavernij en kolonialisatie is ontstaan.

In datzelfde boek valt als verklaring te lezen dat men zich, om de eigen identiteit te beschermen tegen de inmenging en invloed van de overheersers, langdurig hulde in een vriendelijk maar hardnekkig stilzwijgen. De angst voor repressailles -gevolgen in welke vorm dan ook- was zeer groot.

Bovenstaande is natuurlijk -vanuit historisch en menselijk perspectief- goed te verklaren- en begrijpen.  Het slavernij -en kolonialisatie tijdperk duurde eeuwenlang, en was letterlijk levens-en cultuurbedreigend.

Ook heden ten dage reageren we als mensen vaak met aangeleerd,- of aangepast gedrag op situaties waarin we ons bedreigd voelen. Dat is ons ingebouwde ‘system of survival’. Na verloop van (soms heel lange) tijd moeten we dat gedrag vervolgens weer bijstellen in periodes waarin de veiligheid is teruggekeerd, en overlevingsgedrag niet langer noodzakelijk is. Op Curaçao heeft de tijd niet stilgestaan, en het eiland is, langzaam maar zeker, in ontwikkeling. Op vele gebieden is er sprake van groei en vooruitgang.

Helaas moet ik -in mijn hoedanigheid van Corporate Coach- nog maar al te vaak constateren dat dit niet geldt voor de angstcultuur; deze lijkt nog altijd springlevend te zijn bij veel lokale bedrijven en organisaties. Oftewel: medewerkers zijn bang voor hun baas, bang om hun mening te zeggen, om zich uit te spreken. Zeker binnen hiërarchische bedrijven. Maar ook bij moderne organisaties waar je het niet zo 1,2,3 zou verwachten. Ook het gegeven van managers die bang zijn voor hun baas en/of hun eigen medewerkers komt regelmatig voor.

De gevolgen hiervan zijn voor de Curaçaose maatschappij heel erg groot. Een verminderde productiviteit, logistiek en kwaliteit. Verlies van motivatie en integriteit. En wat te denken van hoog ziekteverzuim, (verborgen) overspannenheid en burn-out, hoge werkstress, arbeidsconflicten, teamconflicten, ontslagen en opzeggingen; allemaal zaken die ontzettend veel geld kosten. Het zou dan ook niet verkeerd zijn als daar eens een nieuw onderzoek op losgelaten wordt, om deze zaken eens goed in kaart te brengen.Zaken die soms makkelijk voorkomen hadden kunnen worden. Wanneer ze tijdig waren aangepakt tenminste….

Dit geeft te denken: Wat is de rol van directies en besturen hierin? Zijn zij zich hier voldoende van bewust? Houden ze deze cultuur bewust in stand? Zo nee, wat doen ze dan concreet om dit te voorkomen? Zijn er bij midden- tot grote bedrijven wel vertrouwenspersonen aangesteld? Hoe goed weten HR managers de neutraliteit en het algemeen belang te bewaken? En wat is ‘governance’-niveau eigenlijk van het lokale top-management, en: wie controleert dat? Wat is het het aandeel van de medewerker hierin?

Allemaal -kritische- vragen waarmee je over het algemeen geen vrienden maak. Maar, vraag ik mij vaak af, moeten ze daarom dan ook maar niet gesteld worden?

Wanneer ik mensen binnen organisaties coach die vastgelopen zijn op de angstcultuur, adviseer ik vaak om het gesprek aan te gaan met degenen die eindverantwoordelijk zijn voor betreffende medewerker, team of afdeling. Desnoods met een vertrouwenspersoon of externe adviseur erbij. Opdat de bestaande zorgen en knelpunten eens helder en duidelijk worden uitgesproken. ‘Als je niets veranderd, veranderd er ook niets’ is een toepasselijke quote in dit kader. Want ook op microniveau (vanuit de uitvoerende medewerkers) valt er – qua transparantie en veranderingsbereidheid- immers nog een wereld te winnen…

En dan valt ie vaak, die opmerking die ik al zovele malen hoorde: ‘Maar dat kan echt niet hoor, want Curaçao is klein weet je…’.Ja dat klopt, en ik weet het en ik snap het ook best wel, maar als je niets veranderd, veranderd er dus ook nooit iets… En dan komt het dus niet goed met die bedrijfscultuur, met die lokale economie, met die integriteit, met die Good Governance, en met die verstikkende, algemene cultuur van de angst. En dan schakelen we maar weer over op die oude, vertrouwde, maar weinig effectieve survival-tactiek, en hullen ons in een ‘vriendelijk stilzwijgen’.

Er zijn- en gaan zoveel dingen goed hier, op ons mooie eiland. Jeugdigen die mooie en goeie initiatieven nemen. Individuen en organisaties die wel degelijk het verschil proberen te maken. Maar we kunnen onze ogen niet sluiten voor die andere kant, die schaduwzijde. Wij als externe adviseurs en hulpverleners worden vaak ingeroepen als de angst al te groot is, en de verwachtingen veel te hooggespannen.

Dus deze maand luidt mijn devies: Begin veel eerder. Staar je als organisatie niet enkel blind op de output, maar kijk ook eens kritisch naar die input. Ben je als bedrijf intern wel écht effectief bezig? Ken je je eigen bedrijfscultuur? Hoe goed wordt er stilgestaan bij belangrijke zaken als Werkgeluk en Talentontwikkeling? En durf je een ontstane angstcultuur hardop te signaleren? Durf je in het management-team (MT) je eigen knel-en groeipunten te benoemen? Durf je een bestuur of topmanagement aan te spreken, en durf je als bestuurder of influencer een niet- functionerend MT weg te sturen, wanneer angstcultuur speelt?

U leest het al, he? Er is nog heel wat werk te doen voor ons, en dat geldt niet alleen voor externe adviseurs, maar voor ons allen. Opvoeders, (op-)leiders, werknemers, Infuencers,- Movers,- en Shakers; we kunnen gezamenlijk  zo’n belangrijke en noodzakelijke verandering teweegbrengen…

Goed voorbeeld doet nog altijd goed volgen. Het is een kwestie van een heel lange,- maar wel doortastende adem hebben. Van van binnenuit de angstcultuur in zowel de organisaties als de samenleving veranderen. En dan komt het met die scheef gegroeide cultuur uiteindelijk ook wel weer goed op onze arbeidsplek. De plek waar we werken, en zovele uren, maanden en jaren van ons leven in doorbrengen. Waar hele gezinnen van afhankelijk zijn. Daar blijf ik in geloven. Voor onszelf, en vooral ook voor onze kinderen in de generatie ná ons.

Because The only thing we have to fear… is  fear itself. (Franklin D. Roosevelt,1933)

 

 

 

De aard van het beestje

Uit: Column Amigoe’s weekendbijlage Napa; 06-10-18; www.amigoe.com

Wordt het niet eens tijd om over de aard van het beestje te gaan praten? Over anders-sexueel- geaard zijn op Curaçao welteverstaan. Want uiteraard is er ook op Curaçao een aanzienlijke groep die deel uitmaakt van de zgn. LGBT-gemeenschap (Lesbian, Gay, Bisexual,Transgender).

Tegenwoordig is het iets meer geaccepteerd om anders-geaard te zijn op ons eiland, maar in veel families, kerken en groepen is het nog altijd taboe.

Ik geef het je te doen: homosexueel zijn op een eiland met een uitgesproken macho-cultuur.  Waar een vrouw geacht wordt lange nagels-en haren te hebben, make-up te dragen, korte rokken en hoge hakken. Kortom om er ‘vrouwelijk’ uit te zien. En waar de mannen geroemd worden om hun grote, glimmende auto’s, sieraden, aantallen kinderen én by-sides. Dat geldt natuurlijk niet voor iedereen, maar het grote gros gaat uit van dat referentiekader, van die beeldvorming van wat ‘de man’ of ‘de vrouw’ moet zijn. En daar hoort natuurlijk ook  specifiek, passend gedrag bij. Een vrouw is sierlijk, hard to get, sexy en graag bereid veel kinderen te baren. Een man is stoer, staat ver af van zijn gevoel, drinkt bier, houdt van de snék, vrouwen en voetbal.

In de coachingspraktijk kom ik meestal -niet altijd- de coachees uit de LGBT-gemeenschap tegen die op éen of andere manier tegen deze cultuur zijn opgelopen; soms betreft het henzelf; soms hun geliefden. Soms betreft het trauma’s van anders-zijn uit het verleden, soms uit het heden. Niet zelden hoor ik verhalen over knagende twijfels, angsten, eenzaamheid en leven in de ‘survival-mode’.  Maar ook over eigen kracht, zelf-en partnerliefde en hervonden vertrouwen,- en  respect.

Niet éen coachee gaat er op dezelfde manier mee om; de éen heeft zich aan de machocultuur ontworsteld, de ander heeft zich erin gevonden,- of geschikt, en weer een ander zoekt zijn of haar heil in een ander land.

Er was een coachee die uit paniek en angst maar ‘in de kast’ bleef zitten. Het was -in zijn geval- een kast in een kast, die hij zelf had gecreëerd. Want hij bleef niet alleen voor de buitenwereld onzichtbaar als ‘anders geaarde’; hij verstopte zijn geaardheid ook voor zichzelf. Te bang om zichzelf in de spiegel aan te kijken, te bang om te erkennen dat hij zich ‘anders’ voelde, te bang om naar zijn gevoelens te handelen. En tenslotte kwam daarbij nog de angst van ‘wat vinden andere mensen ervan?’. Het gevolg voor deze coachee was totale isolatie, eenzaamheid, depressie en handelingsonbekwaamheid. Dit laatste niet alleen op het gebied van sexualiteit en relaties, maar op alle gebieden in zijn leven. Het niet erkennen van,- en niet kunnen omgaan met  zichzelf, maakten hem zo macheloos en introvert, dat hij op geen enkel vlak voor zichzelf durfde te kiezen. Hij liep helemaal vast in zijn baan, en in zijn leven.

Na een flink aantal sessies besloten we te stoppen. Niet omdat hij de moeite niet waard was; integendeel. Maar om de geleerde lessen in de praktijk te gaan brengen, en om specifieker hulp te gaan zoeken voor o.a. de depressie. Wat ik hem nog wel op het hart drukte was, dat hij prachtig was; getalenteerd, gevoelig en slim. En dat ik hem zo gunde dat hij zichzelf eens door mijn bril zou kunnen bekijken…Maar ook dat hij, en hij alleen, zichzelf kon bevrijden uit de kast die hem zo gevangen hield.

Het klinkt zo gemakkelijk, en voor enkelen is het dat ook. Voor de meesten echter niet. Want stel je even voor beste lezers: zouden jullie het aandurven om het risico te lopen je familie te verliezen, helemaal opnieuw te moeten beginnen? Om nog maar te zwijgen van de religieuze doctrine waarmee je in deze gemeenschap te maken krijgt.

In vele lokale kerken wordt nog altijd tegen homosexualiteit gepredikt; de bijbel wordt als legitimatie gebruikt, en er wordt naar hartelust voor ‘genezing’ gebeden…Het is gemakkelijk om deze predikers en hun volgers af te keuren, maar: zijn zij ook niet het produkt van hún opvoeding en vorming? En welke van hen,- of hun kinderen zijn zelf misschien verstopte LGBT-ers…?

Uiteindelijk geldt voor de groep getroubleerde coachees uit de LGBT-gemeenschap natuurlijk hetzelfde als voor alle andere coachees: durf je ware aard te laten zien, wees jezelf, en vertrouw op je eigen kracht. Je kunt zoveel meer aan dan je nu denkt, en soms kunnen de mensen in je omgeving er wel mee (leren) omgaan. Er zijn nu o.a. de Curacao Pride, de Rainbow Lounge, en Fundashon FOKO om er voor de LGBT gemeenschap te zijn,- en op te komen. En er zijn ook steeds meer internationale rolmodellen die uit de kast komen. Wat te denken van deze mooie uitspraak uit 2013 van de homoseksuele acteur Wentworth Miller, de hoofdrolspeler uit Prison Break: “Let me be to someone else, what no one was to me. Let me tell that kid, that is being targeted at home, in school or in the streets, that someone is watching, and listening and caring. That there is an ‘us’ and a ‘we’, and that that kid, that teenager or adult is loved, and they are not alone”.

Prachtige woorden van iemand die uiteindelijk zijn eigen, persoonlijke Prison Break heeft gerealiseerd, en de aard van het beestje niet langer verloochend.

 

Niki blogt

Een heerlijk dagje naar het strand 

Een nieuwe blog met een misleidende titel. Het roept immers beelden op van tropische vergezichten, wuivende palmen, zon, zee, ligbedden en ontspanning. En dat klopt; het was er allemaal! Behalve... Lees verder →