Consulting

Aanbod

Met 3C’s dienst Consulting wordt in principe altijd ‘bedrijfsconsulting’ (of: organisatie-advies) bedoeld.
Advisering dus, die primair gericht is op organisaties en hun teams, afdelingen, individuele medewerkers of de organisatie als geheel.

Een externe professional wordt meestal aangeduid als Consultant. Een coach is dus ook een Consultant. Het grote verschil in de praktijk en benadering door 3C is, dat Consulting hoofdzakelijk op leidinggevenden, management-teams en directies is gericht, en minder op de individuele medewerker. Daarnaast is de verhouding iets minder gelijkwaardig: de Consultant wordt geacht antwoorden te weten of te vinden, veelal op complexe of gevoelige vraagstukken. Dat vereist een bepaalde mate van senioriteit en ervaring, inzicht, overwicht en vakkennis. Tenslotte mag een Coach slechts minimaal -of desgevraagd- adviseren, i.v.m het belang van het zelf vinden van antwoorden door de coachee, terwijl een Consultant specifiek wordt ingehuurd om diens visie- en professionele advies te geven.

Consulting, of advisering, gebeurt altijd tussen minimaal 2 partijen, op basis van integriteit, openheid, wederzijds respect, vertrouwen en samenwerking. Consulting is een heel breed begrip en kan op vele vlakken van toepassing zijn. Het kan een mondeling consult inhouden, een interactief consult, of een schriftelijk consult. Belangrijk is, dat Consulting niet ongevraagd gebeurt, en dat er een draagvlak voor is. Er moet een duidelijke vraag vooraf zijn, en een consult moet bijdragen aan een (liefst) tastbaar en haalbaar resultaat. Aan mooie plannen die in de la verdwijnen heeft niemand immers iets. Daarom zijn bij Consulting een gezond-kritische houding en objectiviteit randvoorwaarden om de klus goed te kunnen klaren.

Meestal werkt 3C in geval van organisatie-advies samen met HR-managers, afdelingsmanagers en directieleden. De input van medewerkers is in bepaalde situaties echter ook van groot belang: 3C gelooft in ‘systeembenadering’; wanneer er sprake is van aandachtspunten, problemen of grote veranderingen, is het belangrijk om naar het totale systeem te kijken. De organisatie is als geheel verantwoordelijk voor zaken als sfeer, bedrijfscultuur, groei/ontwikkeling en duurzame verandering.

Veelgestelde vragen zijn bijv.:

 • na een Training: “Hoe implementeer ik deze verandering in onze organisatie?”
 • na een Teamcoachingstraject: “ Hoe zorgen we dat de positieve veranderingen duurzaam verankerd raken op de afdeling?”
 • na een Teambuildingstraject: “Hoe houden we deze enthousiaste sfeer vast binnen ons bedrijf?”
 • na Coaching on the Job: “Hoe voorkomen we op effectieve wijze dat het aangeleerde/ontwikkelde weer wegzakt, waardoor iedereen ‘op de oude voet verder’ gaat?”
 • na een Management-Coachingstraject: “Fijn dat ik nu zover gekomen ben, maar: wat kan ik nou doen als ik het even niet meer zie zitten, als ik als leidinggevende weer tegengewerkt wordt, of opnieuw overbelast dreig te raken?”)
 • ”Wat adviseert u dat wij doen met deze medewerker, die structureel onderpresteert?”
 • “Hoe kunnen wij als organisatie deze fusie zo zorgvuldig mogelijk begeleiden?”

Dergelijke vragen vereisen zorgvuldige,- duurzame,- en goed doordachte adviezen.

3C kan een bedrijf daarbij helpen, hetgeen makkelijker wordt wanneer er al een traject aan vooraf is gegaan, maar: het is geen voorwaarde. 3C is zeer ervaren, en bekend met complexe organisatie-vraagstukken.

Onder Consulting/Organisatie-advisering vallen trajecten zoals:

 • Verbetertrajecten van afdelingen, teams, organisaties (meestal in combinatie met coaching)
 • Follow-up trajecten na een trainings-of coachingstraject
 • Probleemsituaties met medewerkers (acute,- zowel als langlopende problematiek)
 • Situaties waarbij sprake is van grote veranderingen (fusies, nieuwe methoden/technieken, new branding, reorganisaties, ontslagprocedures, herplaatsing van medewerkers)

Dus ik heb écht power over mijn eigen leven? Je bedoelt dat ik actief invloed kan uitoefenen op mijn eigen leven, geluk….? Wow! Ik voel me meteen al anders, krachtiger..

Medewerker financïele organisatie

Niki blogt

De Challenge

Sinterklaasavond en de Kerstdagen zijn nog niet eens geweest, en toch ben ik dit weekend zomaar verrast & verblijd met maarliefst 15 paar schoenen en stapels leuke kleding! 🎉 Allemaal in mijn... Lees verder →