Coaching

Coaching is een gelijkwaardige werkvorm, waarin de coach -d.m.v. gerichte vragen stellen, reflecteren (‘spiegelen’), samenvatten, confronteren en mentoren- de coachee gericht ondersteunt bij het zelf vinden van duurzame en bruikbare oplossingen en antwoorden op prangende vragen en problemen die de coachee bezighouden.

Coaching wordt toegepast bij zowel individuele personen als groepen, en kan in de particuliere sfeer plaatsvinden alsook in de werkomgeving. Vooraf vindt altijd een heldere indicatiestelling -het vaststellen van de hulpvraag- plaats.

Een regulier coachingstraject voor individuele personen beslaat gemiddeld 10-12 sessies van elk 2 uur, op basis van wekelijkse,- tweewekelijkse of maandelijkse afname. Teamtrajecten beslaan doorgaans een kortere periode, het aantal sessies is afhankelijk van de vraag/problematiek.

Hieronder volgt een beschrijving van wat 3C op het gebied van coaching zoal doet, en welke vragen daaraan vooraf kunnen gaan:

Life- en Personal coaching

Voor individuele personen met als werkvorm Counselling d.m.v. sessies, die erop gericht zijn om individuen bewust te maken, te doen groeien,en -uiteindelijk- zichzelf duurzaam te helpen. Het gaat om vraagstukken inzake keuzes, persoonlijke problemen op het gebied van o.a. zelfbeeld, zelfontplooïing, werk, relaties, opvoeding, toekomst, etc. Het verschil tussen Life-en Personal Coaching is, dat Lifecoaching primair gericht is op privézaken en secundair op werk- en overige zaken. Personal Coaching is primair gericht op werkgerelateerde zaken en secundair op privé- en overige zaken.

  • Bijvoorbeeld (inzake Personal Coaching): merkt u dat een medewerker herhaaldelijk vastloopt, in zijn/haar werk, tijdens de samenwerking, in communicatie, op emotioneel vlak (door bijv. privé problemen), in zijn/haar attitude? Merkt u dat bepaalde medewerkers zich erg moeilijk kunnen concentreren? Wilt u weten waarom een bepaalde medewerker zich vaak afwachtend/verbaal agressief/erg passief/afstandelijk/dominant opstelt? Bent u als medewerker oververmoeid/overspannen/opgebrand en wilt u hier hulp bij?
  • Bijvoorbeeld (inzake Lifecoaching): loopt u vast op meerdere gebieden in uw leven (echtscheiding, relaties, burnout, opvoedingsproblematiek, problemen op zowel uw werk als privé, last van extreme verlegenheid, pestverleden, problemen door baan, omgeving, partnerverandering, moeilijk vriendschappen kunnen sluiten en/of behouden); heeft u moeite met het maken van éen of meerdere belangrijke keuzes (bijv. u wilt van baan veranderen maar weet niet goed hoe, of wát; hulp bij afvallen, wel/niet voor uw geaardheid uitkomen, hulp doorbreken van impasses bij studie, werk, relaties, sociale contacten, etc.)

Management/Executive coaching

Voor individuele personen die leidinggeven, en management-teams die zichzelf willen verbeteren op o.a. het gebied van: prestaties, communicatie, algemeen & teammanagement, samenwerking, motivatie vraagstukken en time- en changemanagement.

  • Bijvoorbeeld: blijft een bepaalde manager ‘een belofte’ die echter nooit uitkomt? Heeft uw leidinggevende wel de vaardigheden maar niet de juiste klik met zijn/haar team, of omgekeerd? Heeft u de indruk dat uw manager(s) last hebben van ‘being overstressed’? Heeft uw manager wel de hersens maar niet de communicatieve vaardigheden/natuurlijk overwicht, om zijn/haar team goed aan te sturen? Heeft u een goede manager die u verder wilt uitdagen, maar weet u niet goed hoe? Is uw directeur geneigd om (zeer) dominant gedrag te vertonen? Bent u zelf manager en vind u zichzelf nog wat onzeker in uw rol? Weet u als manager niet hoe u uw team bij een verandering moet motiveren? Heeft u als directie geen idee wat er op de werkvloer gaande is, omdat de afstand tussen u en uw medewerkers te groot is?

Interculturele coaching

Voor individuele personen, teams en organisaties die te maken krijgen met problematiek op het gebied van interculturele vraagstukken.

  • Bijvoorbeeld: loopt u telkens vast in interculturele communicatie; begrijpt u de andere cultuur onvoldoende of omgekeerd? Loopt uw bedrijf op tegen taalbarrieres, verkeerde beeldvorming en grote cultuurverschillen? Is er onderling tussen 2 (of meer) groepen medewerkers uit diverse culturen veel spanning? Wordt er vaak ‘ja’ gezegd terwijl er ‘nee’ bedoeld wordt, met alle gevolgen van dien? Kan de Nederlandse leidinggevende de Curacaose werknemers/klanten/contactpersonen niet goed begrijpen? Hoe om te gaan met verschillen in opvattingen over afspraken, op tijd komen, integriteit, kwaliteit, klantenservice, etc.?

Team & organisatiecoaching

Voor teams, afdelingen en organisaties die zichzelf als groep willen ontwikkelen of die te maken krijgen met teamgerelateerde problematiek.

  • Bijvoorbeeld: zijn er veel wisselingen binnen uw team? Verlopen de werkprocessen niet naar wens, bijv. door gebrek aan eenduidigheid, fouten, low-quality output? Is uw team ongemotiveerd, passief, wantrouwend, niet bereid tot leren? Is er sprake van subgroepjes die niet goed samenwerken (‘eilandjes-cultuur’)? Wordt er gepest op de werkvloer? Is er sprake van ondermijning van de hiërarchie? Worden processen gesaboteerd, gemanipuleerd of op andere wijze negatief beïnvloed? Hebben bepaalde personen telkens problemen met elkaar? Werken manager en (delen van een-) team niet goed samen? Is er bij uw afdelingen/organisatie sprake van angst om zich open & eerlijk uit te spreken? Heerst er veel weerstand onder uw medewerkers bij bepaalde veranderingen zoals nieuwe werkwijze, een nieuw computersysteem, etc.? Komt er een (middel-) grote verandering aan binnen uw bedrijf en wilt u weerstand tijdig tegengaan d.m.v het creëeren van draagvlak, goede uitleg en begeleiding bij implementatie?

Jobcoaching

Voor individuele personen die heel wat te bieden hebben, maar die vastlopen op de werkplek n.a.v. bepaalde beperkingen, bijv. op het gebied van concentratie, (hoog)gevoeligheid, sociale vaardigheden, contactname, etc.

  • Bijvoorbeeld: heeft u medewerkers in dienst met ernstige aandachts-en concentratieproblemen? Heeft u als medewerker snel last van o.a. drukte, teveel prikkels, oplopende emoties, gevoelens van anderen overnemen, het werk mee naar huis nemen, oververmoeidheid na een normale werkdag? Heeft u medewerkers die snel last hebben van agressieve buien (verbaal en fysiek)? Heeft u zelf veel moeite met sociale interacties, sociaal wenselijk gedrag, oogcontact maken, het juist interpreteren van opmerkingen en gevoelens? Heeft u een zeer gebrekkig empathisch vermogen? Heeft u medewerkers in dienst die overspannen/oververmoeid/opgebrand zijn?

Extra mogelijkheden

Coach On Wheels

Voor individuele personen die Life,-Personal,- of Interculturele Coaching wensen, maar die na een lange werkdag op ontspannen wijze in hun eigen vertrouwde woonomgeving willen verblijven, heeft 3C de perfecte oplossing: 3C komt graag naar u toe, zonder bijkomende kosten!

Coaching on the Job

De coach komt naar de werkplek toe en coacht ter plekke individuele personen en teams die vastlopen op m.n. praktische vraagstukken (o.a. timemanagement & persoonlijke effectiviteit, uniformiteit van handelen, onderlinge communicatie & samenwerking, customer service).

Kennismakingsgesprek

Het is zeer belangrijk -vooral bij Lifecoaching- om vooraf kennis te maken, en te bepalen of er een wederzijdse ‘klik’ is. Daarom biedt 3C het 1e kennismakingsgesprek geheel gratis aan.

 

 

Heel erg bedankt dat je mij mijn zelfvertrouwen en eigenwaarde terug hebt gegeven, en hebt doen inzien dat loyaliteit ook grenzen kent.

Particuliere klant

Niki blogt

De Challenge

Sinterklaasavond en de Kerstdagen zijn nog niet eens geweest, en toch ben ik dit weekend zomaar verrast & verblijd met maarliefst 15 paar schoenen en stapels leuke kleding! 🎉 Allemaal in mijn... Lees verder →