kruidenierswinkeltje

Zoals velen las ik met lede ogen het nieuws, dat de nederlandse winkelketen V&D gaat sluiten. Net als andere gevestigde namen, zoals DA, Xenos, Dixons, etc.etc. Het zijn de namen waarmee ik opgegroeid ben.

De manier waarop eerstgenoemde moet sluiten lijkt ook nog eens niet helemaal kosher te zijn, en al die arme drommels van werknemers zonder werk…dat gun je toch niemand?

Neen. Maar: is deze ontwikkeling an sich eigenlijk wel zo erg? Voor betreffende werknemers natuurlijk wel, maar voor de moderne klant a.k.a. de consument? Wat wil die eigenlijk, heden ten dage?

Jarenlang werden we gehersenspoeld met het -mede door westers kapitalisme ingegeven-  gedachtengoed  rondom cijfers, opbrengsten, winst vs verlies, prestaties, resultaten, meetbaarheid & ‘SMART’ maken, consumeren, scoren en verdienen. ‘What’s in it for me?’ ‘Hoe hoog hebben we gescoord?’ en ‘Wat levert het op?’ leken key questions. Het ‘rendementsdenken’ was geboren.

Onlangs las ik daarover een fantastisch stuk, waarin de lezing ‘Trap het rendementsdenken van de scholen’ -van voormalig Dichter des Vaderlands en acteur Ramsey Nasr- werd weergegeven (te zien via de link op www.facebook.com/3Ccoach). Dat stuk gaf me -naast de massale sluiting van de winkelketens-  al veel stof tot nadenken, maar pasgeleden kwamen daar de wijze woorden bij van ene Umair Haque. Die blijkt niet de minste te zijn, want naast schrijver en econoom is hij ook nog eens éen van de ‘Think50’: de grootste denkers in Management Land. Net als Nasr een hedendaagse Wijsgeer dus; je zou er zomaar jaloers op kunnen worden! Maar ik dwaal af…

Haque schreef op 12-03-16 (via www.medium.com) het stuk ‘Why the worlds needs wiser Leaders (and how to become one)’.  Over falende leiders die zich de afgelopen decennia hadden verloren in ‘the trading of stuff including human potential’, in plaats van ‘being the creators of it’. En dat ze, door al dat pragmatische denken in strategieën en cijfertjes,  vergaten te dromen, te inspireren. En na het lezen daarvan wist ik ineens het antwoord: Nee; de ontwikkeling van al die sluitingen is weliswaar heel jammer, maar niet erg’.

In de huidige kook-en woonbladen en andere lifestyleglossy’s (wees gerust: die lees ik ook veel en graag!) en in de web-en echte shops valt volop te constateren dat de consument hunkert naar echtheid. Geen eenheidsworsten uit massaproductie maar ambachtelijk & handgemaakt; geen mega-warenhuizen waar de klant een nummer is, maar kleinschaligheid & betrokkenheid; consuminderen, maar schaarse kwaliteitsaankopen vermeerderen; geen onpersoonlijke benadering maar een personal touch. Kortom, de tendens van de toekomst is: terug naar vroeger! So Back to the future folks, of liever gezegd: Back is the future. Eindelijk komt er weer ruimte voor kwaliteit, eigen(zinnig)heid, individualiteit, authenticiteit, integriteit, en last but definitively not least: creativiteit! En is het toeval dat al die woorden eindigen op ‘teit’? Door mij vrij vertaald als ‘tijd’ (een begrip dat men op Curacao overigens nog op waarde weet te schatten). Tijd en ruimte dus, voor degelijke & ambachtelijke produktie, voor mooie vormgeving, voor lokale-en streekprodukten, voor nieuwe dingen uitproberen,  voor slowcooking, voor zorg,- aandacht & liefde, voor schoonheid, kunst & cultuur. Tijd ook voor degelijk,- vernieuwend,- kindgericht onderwijs, en voor ware zorg-en dienstverlening aan degenen die dat zooo goed kunnen gebruiken: alle soorten kinderen, ouderen, jongeren, vluchtelingen, hulpbehoevenden, zieken, randgroepen, etc. En dus ook -hoera in de gloria- tijd voor gepassioneerd werken met,- en daadwerkelijk investeren in mensen, ‘the human capital’ (en dat is -ook hier op ‘relaxed’ Curacao- keihard nodig)!

Komt dat even goed uit, want tot die laatste categorie reken ik m’n eigen, kleinschalige bedrijf 3C. Mooi man! Want ik geloof nog in de tijd voor een coachee (of klant) nemen, diens verjaardagen onthouden en desgevraagd de moeite nemen om de coachee thuis te bezoeken voor een goed gesprek. De diepte ingaan, in plaats van oppervlakkigheid. Trainingen, formulieren & tools worden zelf ontwikkeld. Visitekaartjes werden in den beginne zelf ontworpen en met de hand geknipt… En ondertussen droom ik wat af, inspireer her en der, werk samen en communiceer dat het een aard heeft. ‘Duurzaam investeren’, noemt men dat ook wel. En dat alles met plezier!

Weg met de snelle 1 dags-trainingen (‘kunnen we dat weer afvinken op het to do-lijstje’), weg met het kiezen voor ‘de grote namen’ en hun kwantiteit & woekerprijzen, en met het ‘teambuilden’ middels een simpel stranddagje met ‘het personeel’. Weg met de structurele ‘kijk mij eens hard werken’ overuren, maar ook met die benauwende prikklok. Weg met inefficïente ‘kantoortuinen’, en het wegnemen van de ruimte en autonomie op de werkvloer (‘voor ieder wissewasje heb je de handtekening van manager X of Y nodig’); het  praten met je afdeling via memo’s, emails, ineffectieve & saaie vergaderingen, functionerings-en beoordelingsgesprekken en -godbetert- waarschuwingsbrieven! Terug naar inspirerend leiderschap en respect voor vakmanschap, naar gerichte aandacht voor degene die het uiteindelijk allemaal maar moet gaan waarmaken: de mens achter de medewerker.

Scholen, organisaties, zorgverleners, winkeliers, managers, (politiek) leiders, Captains of Industry en PZ/HR-functionarissen: ga met je tijd mee door de klok een stukkie terug te zetten: investeer weer echt en duurzaam in de groei van je eigen- en nieuwe mensen (wat dacht u bijv. van een nieuweling goed inwerken?), vertrouw eens wat meer op hen, geef aandacht op maat, maak gebruik van de aanwezige talenten en mogelijkheden of investeer in talentontwikkeling. Wees creatief, gebruik je handen weer, toon warmte & medemenselijkheid, handel vanuit een authentieke visie en geef je winkel/organisatie/bedrijf in godsnaam een eigen gezicht! Dat is dus iets anders dan lijvige beleidsplannen schrijven die ongelezen en onbegrepen in de la verdwijnen,- holle, moderne marketingkreten bezigen die niemand begrijpt, en amerikaanse strategieën -klakkeloos en zonder enig cultuurbesef- copïeren…Heus waar werkgevers: het loont zich, want u krijgt gemotiveerde, gelukkige medewerkers,- en betere resultaten terug.

Velen van ons zitten niet meer te wachten op een kille, afstandelijke, gelikte, betuttelende benadering -bij winkels, banken & bedrijven- waarin de klantvriendelijheid ver te zoeken is, en waar een -al dan niet onderbetaalde- medewerker de eigen produkten of diensten van diens organisatie niet eens (goed genoeg) kent. Dus afgelopen met de arrogantie van de macht en het rendementsdenken door de grote ketens, de banken, politici & beleidsmakers, en van de kapitalisten pur sang. Er is meer tussen hemel en aarde dan winst en meetbare resultaten!  Dat leren vele gevestigde namen in het bedrijfsleven nu the hard way

Dit is geenzins een bitter pleidooi voor communisme, socialisme of een andere (politieke) stroming, welnee: dit is een hoopvol pleidooi voor de terugkeer van tijd, echtheid, eigen(gereid)heid, mede-menselijkheid, kwaliteit, kleinschaligheid, creativiteit en vrijheid.

Op social media heeft de consument/klant de macht allang overgenomen: goedschiks,- maar ook kwaadschiks. Ze kunnen met 1 druk op de (recensie) knop je organisatie maken of breken. Dus droom! Inspireer! Investeer! Experimenteer! Waardeer! Stimuleer! Creëer! En: Communiceer (aub wat vaker oprecht, effectief & rechtstreeks)! Toon zonder schaamte je passie, gedrevenheid of liefde voor het vak,- de klant,- of je organisatie.

3C weet in elk geval aan welke kant ze staat. En er zijn steeds meer kleine en middelgrote organisaties die zich door hun persoonlijke aanpak bewust onderscheiden van de massa. ’Kwaliteit komt altijd bovendrijven’ luidt het gezegde. Het kost even wat tijd voor het opgemerkt wordt, maar ik woon al 10 jaar op Curacao, dus geduld in overvloed….

 

X Niki